Giới thiệu

CÔNG TY TNHH MTV PHÚ KHẢI

Công ty TNHH MTV Phú Khải thành lập vào ngày 01 tháng 04 năm 2004, ngành nghề chủ yếu là buôn bán nguyên vật liệu ngành giày gia và linh kiện xe hơi.Sau hơn 15 năm hoạt động tại ...

Xem thêm